ARGANDE’NİN HİKAYESİ

fr

Adını Mezopotamya topraklarında hüküm sürmüş, Kommagene Krallığı’nın tek tanrıçası Argande’den alan ARGANDE markası, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi amacıyla 2008 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) ortaklığı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı (SIDA) finansmanıyla yürütülen “GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi” kapsamında oluşturuldu. Ünlü tasarımcıların gönüllü katkılarıyla kültürel miras öğeleri kullanılarak hazırlanan hazır giyim koleksiyonu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan kadınlar tarafından yöreye özgü kumaşlar ile üretildi. ARGANDE markasının en büyük hedefi, kadınların iş gücü piyasasına katılımının sağlanması ve kadınlar için sürdürülebilir bir kaynak yaratılması, Güneydoğu Anadolu’nun markalaştırılması ve satış-pazarlama için yeni iş birliklerinin oluşturulmasıdır. Türkiye’nin önde gelen hazır giyim markası MUDO’nun 20 mağazasında Argande ürünleri için satış stantları oluşturulmuştu. ITKIB, koleksiyonun üretimi için Batman ve Mardin Ömerli ÇATOM’da kurulan atölyelerde eğitim desteği sağlamıştır. Bilge Tuğsuz, katalog çekimleri boyunca marka görünümü ve artistik çalışması için danışmanlık yapmıştır ve geçtiğimiz yıllarda Ahu Yağtu, Beril Kayar, Sema Şimşek markanın yüzü, Gencer Bavbek, Tamer Yılmaz ve Jerry Stolwijk koleksiyonun fotoğrafçıları olmuştur. Hatice Gökçe’nin tasarım koordinatörlüğünde Türkiye’nin en iyi 30 moda tasarımcısı ARGANDE projesine gönüllü destek olmuştur. Argande ile ulaşılmak istenen bir diğer hedef ise bölgeye özgü değerlerin yeniden ön plana çıkarılması ve bölgeye ait değerlerin bir markanın unsuru olarak yer almasıydı. Şelşepik ve kutnu gibi Şırnak ve Gaziantep yöresine ait olan unutulmaya yüz tutmuş, üretimi neredeyse birer tane atölyeyle sınırlı kalmış kumaşlar bu projeyle tekrar hayata döndü. Bütün katalog çekimleri Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de gerçekleştirildi. Proje kapsamında Argande markası sayesinde bölgede 1000 kadına ulaşıldı. 8 yılda 16 koleksiyon hazırlandı. Argande markası 65 farklı model desteğiyle, İstanbul Moda Haftası’nda yer almıştır. ARGANDE Markasının çalışmaları, 2019 yılında GAP BKİ Başkanlığı ve UNDP Türkiye Temsilciliği iş birliği ile yürütülen “Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi” Projesi kapsamında devam etmektedir. Proje ile Suriyeli ve ev sahibi topluluk mensubu kadınların sosyal ve ekonomik yeteneklerinin geliştirilmesi bileşeni kapsamında öncelikle GAP Bölgesi’nde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM’lar) ve hedef illerdeki STK’lar, yerel otoriteler ile kadınların geçim kaynakları ve gelir yaratma kapasiteleri geliştirilmektedir. Bu bileşen altında kooperatif temelli mikro ölçekli tasarım ve üretim atölyeleri/tesisleri iyileştirildi. Kapsayıcı İş Modelleri oluşturuldu. Mevcut atölyelere/tesislere ekipman ve malzeme desteği verildi Suriyeli ve ev sahibi topluluk mensubu kadınlar için bölgenin yerel tasarımları ve ürünleri çerçevesinde mesleki eğitimler verildi. “Kadının Güçlenmesi ve Sosyal Uyumun Desteklenmesi” Projesi kapsamında hazırlanan yeni sezonda, Zeugma teması kullanıldı. Katalog çekimleri Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.