SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞIMIZ

Argande olarak, özgün tasarım ilkesi, etik ve yavaş moda anlayışı ile yola çıktık. Bu yüzden, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı destekliyor ve küresel düşünüp yerel hareket ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içermektedir. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı birbiriyle bağlantılı olup, başarının anahtarı birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır. SKA’lar, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek amacıyla, bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ortaklık ve pragmatizm ruhuyla yürür. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik ve amaçlar sağlar.

SKA’lar kapsayıcıdır ve yoksulluğun kök nedenlerine inerek hem insanlar hem de gezegenimizin sürdürülebilirliği için bizleri birleştirir. SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim (ikonu eklenebilir) Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için, malları ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizi değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izimizi derhal azaltmamız gerekiyor. Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve etkin kullanımını destekler. Yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesini teşvik eder. Kullanılan enerjiyi ve doğacak enerji ihtiyacını azaltmak için yenilikçi çözümler geliştirerek sürdürülebilir tüketimi sağlar ve tüketicilerin bu faydalar konusundaki farkındalığını arttırır. Ürünlerde kullanılan hammaddeler yerine, geri dönüşüm ve/veya ileri dönüşüm yoluyla atıklardan kazanılan maddeleri kullanarak üretim etkilerini en aza indirgemeyi teşvik eder. Atık oluşumunu azaltır ve oluşumu kaçınılmaz olan atıkların en yüksek derecede kullanılmasını sağlar. Yerel kültür ve ürünleri teşvik eden ve iş imkanları yaratan politikalar geliştirir ve uygular. Ortak doğal kaynaklarımızın verimli yönetimi ve zehirli atık ve kirleticileri bertaraf etme biçimimiz de bu amaca ulaşmada önemlidir. Gelişmekte olan ülkelerin 2030 yılına kadar daha sürdürülebilir tüketim yaklaşımlarını benimsemek için endüstriler, işletmeler ve tüketicileri geri dönüştürme ve atıkları azaltmaya teşvik etmek gerekmektedir. Günümüz tüketim alışkanlıklarının geldiği noktada modanın yerini alan özgün tasarımlar çok daha önemli bir hale geldi. Bu yüzden sorumlu bir tüketici olarak, özenle, saygı ve sevgiyle yapılan ürünlere yatırım yapın, daha iyi şeylere sahip olun ve mutlaka hikayesi olan ürünler tercih edin. Ürünlerin bakım talimatlarına uyarak kullanım ömrünü uzatın, kullanmadığınız ürünleri bağışlayarak ya da ikinci el satış platformlarında değerlendirerek kullanımının devamını sağlayın. Kullanım ömrü dolmuş ürünleri ise ileri dönüştürün ya da geri dönüşüme göndermeyi unutmayın!